DIE BOEK VAN HENOCH PDF

Hebreeuwse Bijbel[ bewerken brontekst bewerken ] Het leven van Henoch wordt beschreven in Genesis Hij was 65 toen hij Metuselach verwekte. Daarna kreeg hij meer zonen en dochters. Toen hij jaar oud was, "[kwam] aan zijn leven Zijn vader werd jaar en zijn zoon Metuselach werd jaar, dus was Henoch met jaar erg jong.

Author:Akinos Dabei
Country:Nepal
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):18 August 2017
Pages:390
PDF File Size:14.99 Mb
ePub File Size:6.50 Mb
ISBN:968-9-24379-749-3
Downloads:76237
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArazshuraWaarom het boek van Henoch niet in de bijbel mocht verschijnen Zondag, 10 juni Wij maken ons nu druk om censuur en alles wat voor de mensheid verborgen wordt gehouden, maar eigenlijk is dat geen nieuws. Miljarden mensen wereldwijd gebruiken nog altijd de bijbel als leidraad, maar weten niet dat, en zeker niet waarom, ook dit boek is gecensureerd. De bijbel is natuurlijk een heel interessant boek, want als je dat leest zonder de nodige voorprogrammering vanuit een religie, dan zijn daar opmerkelijke zaken uit te halen.

Wat bij niet veel christenen bekend zal zijn is dat de oorspronkelijke bijbel veel groter was dan de huidige versie die wij kennen. De bakermat van de christelijke beschaving in Afrika. Henoch was de overgrootvader van Noach, en de vader van Methusalem, en zijn boek geeft een unieke kijk op de wereld van voor de zondvloed - waarschijnlijk rond voor Christus.

Het volgende is wat wij eerder schreven over het boek Henoch. Het eerste gedeelte van het Boek van Henoch omschrijft de val van de Wachters, de engelen boven de Nefilim.

Het resterende gedeelte van het boek vertelt over de bezoeken van Henoch aan de hemel in de vorm van reizen, visioenen en dromen. Shemjaza Nadat de zonen van de mensen zich in die dagen hadden vermenigvuldigd werden dochters geboren, elegant en mooi. Ze namen vrouwen voor zichzelf, benaderden hen en leerden hen toverspreuken.

En de vrouwen raakten zwanger en brachten reuzen voort. Ze brachten de mensen spreuken, meteorologie, astrologie, astronomie, interpretaties van de schijngestalten van de maan, kruidengeneeskunde en de tekens van de zon, sterren en de maan. Bovenal leerden ze de mensen hoe ze wapens konden maken.

De Zonen van God werden verantwoordelijk gehouden en Shemjaza en Azazel aangewezen als zondebok. Grote invloed De nakomelingen van de Zonen van God en de vrouwen waren naar verluidt de Nephilim. Maar ook de engelen die uit de hemel neerdaalden stonden bekend als de Nephilim.

Je kunt het vergelijken met een Iers gezin dat naar de Verenigde Staten emigreert. Na emigratie zijn de gezinsleden officieel Amerikaans staatsburger, maar eigenlijk zijn ze zowel Iers als Amerikaans. Uiteindelijk werd het door die Wachters en hun afstammeling een zodanige puinhoop op aarde dat God besloot dat het tijd werd de mensheid te vernietigen en dat er een nieuwe start gemaakt moest worden.

En dus kreeg de achterkleinzoon van Henoch, Noach, de opdracht om een ark te bouwen, de nodige mensen en dieren te verzamelen en om na de zondvloed de aarde opnieuw te bevolken.

Wanneer in christelijke termen wordt gesproken over engelen, al dan niet gevallen, dan worden ze altijd afgebeeld als mensen met vleugels. En iedereen in die tijd vond het dan klaarblijkelijk heel gewoon dat er mensen met vleugels tussen hen liepen. Echter, de waarheid is waarschijnlijk dat die vleugels een soort symbolische voorstelling zijn van het feit dat deze Nephilim van en naar de hemel konden vliegen.

De reden dat het boek van Henoch nooit in de bijbel is verschenen, is omdat het in detail eigenlijk het verhaal van de Anunnaki vertelt, althans een deel daarvan. Evert Jan Poorterman zegt het volgende over dit volk: Nibiru werd bevolkt door verschillende Reptielen-rassen en werd bestuurd door een elitaire aristocratie die bekend is als de Nefilim. Het woord zelf — Nibiru - is een Orion woord dat "het verbinden van de twee stammen" betekent.

De Anunnaki waren een complexe kruising van verschillende geslachten. De Anunnaki waren een van de meest technologisch geavanceerde buitenaardse rassen op dat moment. De Anunnaki waren een ras van veroveraars met woeste en wellustig gevoelens. Hun bewustzijn was vol bedrog en jaloezie. De Elite-klasse was vaak incestueus en hield bewust hun koninklijke bloedlijn Annunaki in tact. De Anunnaki waren biologische wezens met een extreme trots en arrogantie.

Ze waren bezeten van veroveren en controleren. Ze probeerde hun onverzadigbare dorst te lessen door andere wezens te controleren en andere buitenaardse rassen te overheersen. De Anunnaki veroverden vele kwetsbare rassen en ontwikkelden complexe en onderdrukkende systemen die ze alle veroverde werelden oplegden.

Ze ontwikkelden veel wrede en verwoestende wapens die zij zonder mededogen op hun slachtoffers uitprobeerden. Ze waren ook zeer bedreven in het gebruiken van MindControl, dat zij ontwikkeld hadden om hun gevangenen te controleren en te manipuleren. Nadat de mens als slavenras genetisch in elkaar gesleuteld was met een bepaald doel, was het natuurlijk niet de bedoeling dat een aantal van die Anunnaki daar mee zou gaan knoeien door kinderen te krijgen samen met de resultaten van dat experiment de huidige mens.

Hiermee werden dan waarschijnlijk bepaalde genetische codes zodanig verstoord bij de nakomelingen dat de leiding van de Anunnaki besloot om het experiment tot dan toe te schrappen en helemaal opnieuw te beginnen. Interessant is ook dat Henoch niet doodgaat, maar meegenomen wordt door een dergelijk ruimteschip, waar christenen dan weer het volgende over schrijven: De opname van Henoch doet denken aan de opname van Elia, zoals beschreven in 2 Koningen Beiden stijgen in een wervelwind storm op ten hemel in een vurige wagen met vurige paarden.

Een vurig paard dat in een wervelwind opstijgt richting hemel is natuurlijk letterlijk af te beelden als een paard dat in de lucht verdwijnt net zoals je bij een engel er een paar vleugels aanplakt, maar veel logischer is dat hier het vertrek van een landingsmodule wordt beschreven.

Zo schreef bijvoorbeeld Judas, een van de dienstknechten van de Here Jezus over een profetie die door Henoch is uitgesproken. Het antwoord is eenvoudig: Men wist dat er mensen zouden komen die de inhoud van het boek Henoch zouden ontcijferen en ontdekken wat er werkelijk gebeurde. Dat dit boek te gevaarlijk was omdat dit de controle die door de eeuwen is uitgevoerd door religies, wel eens volledig onderuit kon halen.

En dus rijdt tot op vandaag de dag, een profeet zoals Elia volgens de christenen op deze magische manier naar de hemel. Wat blijkt? Kortom, de grote Luceferiaanse baas Marduk ook bekend als Nimrod is onderweg met zijn planeet Nibiru en zijn trouwe volgelingen eren hem door het plaatsen van een tempel in zowel New York als Londen. Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.

GOLFREGELS VOOR STARTENDE GOLFERS PDF

DIE BOEK VAN HENOCH PDF

Waarom het boek van Henoch niet in de bijbel mocht verschijnen Zondag, 10 juni Wij maken ons nu druk om censuur en alles wat voor de mensheid verborgen wordt gehouden, maar eigenlijk is dat geen nieuws. Miljarden mensen wereldwijd gebruiken nog altijd de bijbel als leidraad, maar weten niet dat, en zeker niet waarom, ook dit boek is gecensureerd. De bijbel is natuurlijk een heel interessant boek, want als je dat leest zonder de nodige voorprogrammering vanuit een religie, dan zijn daar opmerkelijke zaken uit te halen. Wat bij niet veel christenen bekend zal zijn is dat de oorspronkelijke bijbel veel groter was dan de huidige versie die wij kennen. De bakermat van de christelijke beschaving in Afrika. Henoch was de overgrootvader van Noach, en de vader van Methusalem, en zijn boek geeft een unieke kijk op de wereld van voor de zondvloed - waarschijnlijk rond voor Christus.

ASUS P7P55D E PRO MANUAL PDF

Eerste boek van Henoch

Hen 1 En daar zag ik Een die een hoofd van dagen had, en Zijn hoofd was wit als wol a. En bij Hem was een ander wezen, wiens gelaat het uiterlijk van een mens had, en zijn gezicht was vol van goedgunstigheid, zoals die van de heilige engelen b. Want de Heer der Geesten heeft hem verkozen, en Zijn deel heeft de voorkeur voor de Heer der Geesten in oprechtheid voor eeuwig. En vervolgens wordt in Henoch 48 uitgelegd dat dit het grote geheim van God is.

BTB16 DATASHEET PDF

Het Boek van Henoch

Tozil And the world was changed. Though Charles does not admit it, these passages betray Christian redaction and emendation. Hier maken we kennis met enkele Wachters, en Henoch heeft dan een gesprek met hen. Library at the University of London.

COMPLEJO SINAPTONEMICO PDF

Het boek van Henoch Door: Franklin ter Horst. Aangemaakt Laatste bewerking: 15 augustus Volgens de Bijbelse chronologie was Henoch de zoon van Jered en de vader van Methusalah. Hij werd geboren in het jaar na de schepping van Adam, toen zijn vader de leeftijd van jaar had bereikt. Zijn naam betekent zoveel als "De ingewijde" "De inzicht hebbende" en "De kenner". Henoch werd zonder te sterven van de aarde weggenomen in het jaar toen hij jaar oud geworden was. Genesis En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Related Articles